Materiale fra ITA

International Tunneling & Underground Space Association

Mere information om ITA’s arbejdsgrupper kan findes på ita-aites.org

Hvis der er nogen der kunne tænke sig at blive aktiv i en af ITA’s arbejdsgrupper skal man henvende sig til foreningens sekretær Ole Overgaard på oo@ramboll.dk, så kan det sikkert let lade sig gøre.

 

Danske bidrag til årlig member nation report

Mødereferater fra Generalforsamlinger

ITA udsendelser

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002